دپارتمان معماری داخلی

دپارتمان معماری داخلی (2)

تهیه طرح های معماری داخلی و دکوراسیون
بازسازی و نوسازی واحد های مسکونی ویلایی، تجاری و اداری

پروژه صرافی آیوت :طراحی داخلی و اجرامهندسین مشاور نقش پردیس پارسسید محمد طباطباییحامد شادفر :کارفرماسعید ربیعیمحسن اسماعیلی :محل اجراتهران،خیابان ولیعصر، برج سپهر ساعی