دپارتمان سرمایه گذاری

دپارتمان سرمایه گذاری (1)

جذب سرمایه در جهت مشارکت در ساخت و تولید مصالح نوین
متره و برآورد انجام پروژه ها و تهیه ی اسناد مناقصه

سرمایه گذاری در صنعت ساختمان و ساختمان سازیصنعت ساختمان و ساختمان‌سازی امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش هرچه بیشتر سطح علم و تکنولوژی به‌عنوان یکی از صنایع مهم و قابل پیشرفت در دنیا مورد توجه است که سرمایه‌گذاران بسیاری را در مراحل متفاوت از تولید مصالح تا ساخت‌و‌ساز و فروش ساختمان به خود جذب می‌کند، از طرفی گسترش سرمایه‌گذاری زیربنایی و اصولی در صنعت ساختمان با توجه به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش سهولت زندگی در ساختمان موجب شده تا انواع اتوماسیون‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته در دنیا، مورد توجه تولیدکنندگان ساختمان قرار بگیرند. در این کلاف می‌خواهیم به فعالان…